Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Fastigheter
Skogsfastighet i Valsund
Skogsfastighet med bostads/fritidshus och en ladugårdsbyggnad strax norr om Södra Bredåker.
Läs mer
Skogsfastighet i Skröven
Skogar med jämn och bra åldersfördelning
Läs mer
Skogsfastighet i Saittarova
Stor skogsfastighet med gammal timrad tornedalsgård med fint läge 150 m från sjön Saittajärvi.
Läs mer
Skogsfastighet i Merasjärvi
Stor skogsfastighet utan byggnader.
Läs mer
Såld
Skogsfastighet vid Torneå älv

Obebyggd skogsfastighet med tre skiften.

 

Såld
Skogsfastighet i Kärrbäck

Mindre skogsfastighet med stora möjligheter.

Såld
Skogsfastighet i Måttsund

Skogsfastighet med fina skogar samt mark med bra läge i byn för framtida tomtavstyckning.

Såld
Skogsfastigheter i Sammakko

Två skogsfastigheter med fina tallskogar säljs tillsammans som ett objekt.

Såld
Två stora skogsfastigheter i Masugnsbyn

Skogsegendom med egna sjöar, fritidshus, vildmarks- jaktlodge samt andel/inkomst från pågående dolomitbrytning.

Såld
Skogsfastighet i Bredåker

Skogsfastighet med gård i vackert läge med utsikt mot Luleälven.

Såld
Skogsfastighet med gård i väglöst land

Gården ligger mycket enskilt och vackert mot den egna sjön Tojerim.

Såld
Skogsfastighet i Särkivaara

Skogsfastighet med gård i Särkivaara, mitt emellan Gällivare och Överkalix

Såld
Skogsfastighet i Orrbyn

Virkesrik skogsfastighet. Gård med fantastiskt läge vid Inre Fällträsket.

Såld
Sunderbyn 9:5

Fin skogsfastighet med skog i alla åldrar i Sunderbyn, strax utanför Luleå.

Såld
Skogsfastighet i Överstbyn

Skogsfastighet med huvuddelen av skogsmarken samlad i ett skifte. Åker och strandmark mot Råneälven i byn Brändheden.

Såld
Skogsfastighet i Sangis

Bebyggd skogsfastighet med vackert gårdställe.

Såld
Skogsfastighet i Buddbyn

Totalt 37 hektar varav 32 hektar skogsmark.
Virkesförråd 3200 skogskubikmeter.

Såld
Skogsfastighet i Salmijärvi

Obebyggd skogsfastighet med tre skiften belägna mellan Junosuando och Masugnsbyn.

Såld
Skogsfastighet i Merasjärvi

Skogsfastighet med 265 hektar i ett skifte

 

 

Såld
Skogsfastighet i Harads

En skogsfastighet med jämn och bra åldersfördelning och många fina tallskogar.

Såld
Skogsfastighet i Sarvisvaara

Obebyggd skogsfastighet med två skogsskiften i byn Sarvisvaara.

Såld
Skogsfastigheter i Lansån

Två bebyggda skogsfastigheter som säljs tillsammans som ett objekt. Tomt med högt och fint läge mot sjön Orasjärvi.

Såld
Skogsfastigheter i Norrfjärden

Två obebyggda skogsfastigheter i Håkansön/Norrfjärden mellan Piteå och Luleå.

Såld
Skogsfastighet i Pello

Obebyggd skogsfastighet med fina ungskogar, belägen i Pello mellan
mellan Övertorneå och Pajala.

Såld
Sundom 11:13

Obebyggd skogsfastighet i Sundom, med möjlighet till såväl gallrings- som slutavverkningsåtgärder.

Såld
Skärgårds tomt i Bensbyn

Tomt i sydvästläge med egen strand mot Bergsviken. Bilväg fram till tomten.

Såld
Skogsfastighet i Sundsnäs

Skogsfastighet mot Råneälven med tre skogsskiften Lättåtkomliga skogsmarker med bra tillväxt.

Såld
Skogsfastighet i Böle

Totalt fyra skiften med bra och lättillgängliga skogsmarker, fyra kilometer norr om Råneå.

Såld
Skogsfastighet i Stråkanäs

Bra skogsmarker med i huvudsak gallringsskogar. Jakträtt i Stråkanäs VVO.

Såld
Skogsfastighet i Kangos

Ett skogsskifte med i huvudsak äldre tallskogar, mot Laionoälven.

Såld
Skogsfastighet i Unbyn

Två skogsskiften från fastigheten Unbyn 24:1.

 

Såld
Fritidshus med unikt läge mot havet - inga grannar.

Trundavan 2:50  bebyggd  med fritidshus, 1936 kvm tomt

Trundavan 2:51  obebyggd  tomt 1994 kvm

Såld
Skogsfastighet i Orjasjärvi

Obebyggd skogsfastighet bestående av fyra skogsskiften. Fastigheten säljs genom offentligt auktion enligt samäganderättslagen.

Såld
Skogsfastigheter i Jierijärvi

Två skogsfastigheter i byn Jierijärvi strax norr om Korpilombolo.

Såld
Skogsfastighet i Ale

Obebyggd skogsfastighet med växtliga skogar i tre skogsskiften. En hektar prima åkermark vid Ale kvarn medföljer.

Såld
Två skogsfastigheter i Högheden och en ö i Bänkerträsk

Tre mindre och obebyggda skogsfastigheter utbjuds till försäljning genom anbud/budgivning.

Såld
Skogsfastighet i Liikavaara

Obebyggd skogsfastighet med 105 hektar i ett skifte, såväl ungskogar som äldre tallskogar.

Såld
Skogsfastighet i Övre Vojakkala

Stor skogsfastighet med fina skogar vid Torneå älv samt ett skogskifte i Haparanda skärgård. I försäljningen ingår även två bostadstomter i byn.

Såld
Skogsfastighet i Överkalix

Fastighetens mark består till stor del av fina tallhedar med både ungs- och gallringsskogar. På fastigheten finns även två mindre åkertegar samt fina tomtplatser både för bostadshus i Överkalix och fritidshus mot sjön Tansjärv.

Såld
Skogsfastighet i Miekojärvi

Bebyggd skogsfastighet. Gård med högt och vacker läge mot sjön Miekojärvi. Lättåtkomliga skogar i direkt anslutning.

 

Såld
Skogsfastighet i Kangos

Obebyggd skogsfastighet med i huvudsak ungs- och gallringsskogar i tre

skogsskiften.

 

Såld
Skogsfastighet i Södra Harads

Skogsfastighet med gård och ekonomibyggnader med utsikt mot Luleälven. Virkesrik och vacker tallskog i direkt anslutning till gården.

Såld
Skogsfastighet i Sarvisvaara

Stor och välskött skogsfastighet mellan Gällivare och Överkalix. Skogsmarken ligger lättåtkomligt och genomkorsas av flera skogsbilvägar. Jakträtt och andel i Gällivare allmänning medföljer.

Såld
Skogsfastighet i Kitkiöjärvi
Stor skogsfastighet bestående av tre skogsskiften. Utöver skogsskiften medföljer två öar i sjön Kitkiöjärvi samt ett
gårdsskifte med åkermark.
Såld
Skogsfastighet i Lovikka

En stor skogsfastighet väster om Pajala.

 

Såld
Skogsfastighet i Hålberg

Bebyggd skogsfastighet. Virkesrika gallringsskogar samt gård med högt och vackert läge i byn. Andel i Arvidsjaurs Allmänning.

 

Såld
Skogsfastighet i Deppis

Obebyggd skogsfastighet med två lättåtkomliga skogsskiften. Många växtliga gallringsskogar samt tallskogar äldre än 90 år.

Såld
Skogsfastighet i Björkfors

Skogsfastighet med jämn åldersfördelning och skogar i alla åldersklasser.

 

Såld
Skogsfastigheter i Rasmyran

Två fastigheter varav en med bra och lättillgänglig skogsmark samt fin tomtmark för bostads- eller fritidshus. Brukad åkermark samt jakträtt medföljer.

Såld
Skogsfastigheter i Kuivakangas

Gården ligger i ett vackert jordbrukslandskap, med egen åkermark till odling eller bete. Virkesrika skogsskiften i byn.

Såld
Skogsfastighet i Jierijärvi

Välskötta skogar med merparten av skogen i två skiften.

Såld
Skogsfastighet i Svartbjörsbyn

På fastigheten finns obebyggd tomtmark centralt belägen i Svartbjörsbyn. Jakträtt i Svartbjörsbyns jaktområde medföljer

Såld
Moskosels Camping

Fastigheten säljs i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling

Såld
Skogsfastighet i Överkalix

Skogsfastighet med bra skogsmarker, fina tallhedar på åretruntmarker. Fastigheten ingår i Hedens jaktområde.

Såld
Två skogsfastigheter vid Torneå- och Tärendö älvar

Fastigheterna kan köpas var för sig eller tillsammans.

Såld
Industrifastighet i Vitån

Taxeringsuppgifter 2017

Fastigheten är klassad som Industrienhet, lager (typkod 432)

Taxeringsvärde totalt: 374 000 SEK varav:

 

Såld
Två Skogsfastigheter i Mjöfjärden

Två skogsskiften mot havet i Sörnäsudden samt skifte med åkermark i byn

 

Såld
Skogsfastighet i Mårdsel

En skogsfastighet med fina tallhedar mot Råneälven.

Såld
Skogsfastighet i Sunderbyn

Skogsfastighet med två skogsskiften i Sunderbyns skifteslag.

 

Såld
Skogsfastighet i Ryssbält

Fin skogsfastighet med tre skogsskiften.

Såld
Skogsfastighet i Alvik

 

Totalt 48 hektar varav 41 hektar skogsmark, Virkesförråd 3200 skogskubikmeter

 

Såld
Skogsfastighet i Bredträskheden

Arealuppgifter

Liten skogsfastighet med ett timrat fritidshus.

Såld
Skogsfastighet i Granån

Fina tallhedar på skiftet nära byn.

 

 

 

Såld
Skogsfastighet i Hortlax

Skogsfastighet i ett skifte med i huvudsak växtliga ungskogar.

Såld
Skogsfastighet i Övermorjärv

5,5 hektar skogsmark

 

Såld
Skogsfastighet på Trundön

56 hektar totalt

43 hektar skogsmark

5700 skogskubikmeter

 

Såld
Skogsfastighet i Överkalix

310 hektar totalt

160 hektar produktiv skogsmark

 

12 900 skogskubikmeter

 

Såld
Skogsfastighet i Böle

Produktiv skogsmark     37 hektar

Impediment och övrig mark   12 hektar

Såld
Skogsfastighet i Ängesträsk

Arealuppgifter

13 hektar totalt

2,5 hektar åkermark i två områden

10 hektar skogsmark med 800 skogskubikmeter

Såld
Skogsfastighet i Buddbyn

Arealuppgifter

72 hektar produktiv skogsmark

5 hektar brukad åkermark

5 500 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Jokkmokk

106 hektar skogsmark
9 000 skogskubikmeter varav huvuddelen bedöms vara äldre än 90 år

Såld
Skogsfastighet i Vuollerim

33 hektar skogsmark
4 000 skogskubikmeter virkesförråd varav huvuddelen bedömts vara äldre än 90 år

Såld
Skogsfastighet i Krokfors / Harads

179 hektar totalt

149 hektar skogsmark 2800 skogskubikmeter

Såld
Skogsfastighet i Sarvisvaara

109 hektar totalt

80 hektar skogsmark

5 200 skogskubikmeter virkesförråd

 

Såld
Skogsfastighet i Tjappsåive

Areal- och skogsuppgifter

49 hektar totalt

38 hektar skogsmark

1500 skogskubikmeter virkesförråd

 

Såld
Skogsfastighet i Vallen

10 hektar totalt, hela arealen är klassad som skogsmark

1 660 skogskubikmeter

 

Budgivning pågår högsta budet är förnärvarande 600 000 kr.

 

Såld
Skogsfastighet i Prästholm

87 hektar totalt

53 hektar skogsmark

34 hektar impediment

4 600 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Stora Lappträsk 1:4

 Stor och virkesrik skogsfastighet med en vackert belägen gård på en udde i sjön Stora Lappträsket.

 

Såld
Skogsfastighet i Sörbyn

Skogsfastighet med flera fina äldre tallskogar.

Såld
Skogsfastighet i Yrttivaara

Fin skogsfastighet vid Lina älv med tre skogsskiften.

Såld
Skogsfastighet i Harads

Skogsfastighet med 185 hektar i ett skogsskifte.

 

Såld
Hästgård i Harads

En fin hästgård med modern stallbyggnad med tre boxar, hagar och allting som krävs för en mindre hästverksamhet.

Såld
Skogsfastighet i Alvik

Skogsfastighet med jämn åldersfördelning, både gallrings- och slutavverkningsskog.

Såld
Skogsfastigheter i Råneå

Två obebyggda skogsfastigheter belägna strax norr om Råneå.

Såld
Stor skogsfastighet i Övermorjärv

Stor skogsfastighet vid Kalixälven. Välskötta och virkesrika skogar.

 

Såld
Skogsfastighet i Överstbyn

33 hektar produktiv skogsmark
2 100 skogskubikmeter virkesförråd varav 1 500 bedöms vara äldre än 90 år.

 

Såld
Skogsfastighet i Stenträsk

77 hektar  produktiv skogsmark

53 hektar  impediment och övrig mark

7 hektar  vatten, del av Ovansjö

Såld
Skogsfastigheter i Mattisudden

Två skogsfastigheter som tillsammans bildar ett stort sammanhängande skogsområde i Mattisudden.

Såld
Skogsskifte i Teurajärvi

Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15

Såld
Skogsfastighet i Purkijaur

76 hektar produktiv skogsmark

6 500 skogskubikmeter virkesförråd

 

Såld
Skogsfastighet i Kukkola

91 hektar produktiv skogsmark 5900 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Svartbjörsbyn

33 hektar produktiv skogsmark

4 200 skogskubikmeter virkesförråd varav 3700 bedöms vara äldre

än 90 år.

 

Såld
Skogsfastighet i Ängesträsk

Skogsfastighet i ett skifte med fina gallrings- och ungskogar.

Skiftet ligger lätt åtkomligt från skogsbilvägar.

 

Såld
Skogsfastighet i Övre Tväråsel

Areal och skogsuppgifter

46 hektar skogsmark
4 500 skogskubikmeter virkesförråd i huvudsak tallskog.

 

Såld
Stor skogsegendom i Kåbdalis

Areal och skogsuppgifter
698 hektar produktiv skogsmark
60 000 skogskubikmeter virkesförråd
varav huvuddelen bedöms vara äldre än 90 år

Såld
Två skogsfastigheter i Vajmat

Areal och skogsuppgifter
Vajmat 1:3: 266 hektar produktiv skogsmark
22 200 skogskubikmeter virkesförråd
Vajmat 3:2: 257 hektar produktiv skogsmark
23 700 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Stor skogsfastighet i Luvos

Areal och skogsuppgifter
514 hektar produktiv skogsmark
36 500 skogskubikmeter virkesförråd
varav 23 000 bedöms vara äldre än 90 år

Såld
Skogsfastighet i Kåskats

145 hektar produktiv skogsmark
11 900 skogskubikmeter virkesförråd
varav 4 600 bedöms vara äldre än 90 år

Såld
Skogsfastighet i Vuollerim
Såld
Gemensamt prospekt för 6 skogsfastigheter i Jokkmokk

1938 hektar produktiv skogsmark
157 600 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Kallön

135 hektar skogsmark
4 200 skogskubikmeter i huvudsak tallskogar

Såld
Fina tallskogar i Juoksengi

43 hektar produktiv skogsmark
5800 skogskubikmeter,
huvuddelen över 90 år.

Såld
Skogsfastigheter i Sundom

Totalt 63 hektar produktiv skogsmark
4 300 skogskubikmeter

Såld
Skogsfastigheter i Bredåker

Totalt 19 hektar produktiv skogsmark.

Såld
Skogsfastighet i Övermorjärv

36 hektar produktiv skogsmark
2 100 skogskubikmeter

Såld
Skogsfastighet i Nuksujärvi

100 hektar produktiv skogsmark
6080 skogskubikmeter virkesförråd varav 2100 bedöms vara äldre än 90 å

Såld
Skogsfastighet i Sörbyn

34 hektar skogsmark
1 650 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Sundom

25 hektar produktiv skogsmark
1 300 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Rutvik

Gård med bostadshus och ekonomibyggnader.
14 hektar produktiv skogsmark
2 200 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Sunderbyn

6 hektar produktiv skogsmark

Såld juli 2013