Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Fastigheter
Skogsfastighet mot Råneälven
Ett större skogsområde strax utanför Råneå utbjuds till försäljning.
Läs mer
Såld
Skogsfastighet vid Torneå älv

Obebyggd skogsfastighet med tre skiften.

 

Såld
Skogsfastighet i Kärrbäck

Mindre skogsfastighet med stora möjligheter.

Såld
Skogsfastighet i Måttsund

Skogsfastighet med fina skogar samt mark med bra läge i byn för framtida tomtavstyckning.

Såld
Skogsfastigheter i Sammakko

Två skogsfastigheter med fina tallskogar säljs tillsammans som ett objekt.

Såld
Två stora skogsfastigheter i Masugnsbyn

Skogsegendom med egna sjöar, fritidshus, vildmarks- jaktlodge samt andel/inkomst från pågående dolomitbrytning.

Såld
Skogsfastighet i Bredåker

Skogsfastighet med gård i vackert läge med utsikt mot Luleälven.

Såld
Skogsfastighet med gård i väglöst land

Gården ligger mycket enskilt och vackert mot den egna sjön Tojerim.

Såld
Skogsfastighet i Särkivaara

Skogsfastighet med gård i Särkivaara, mitt emellan Gällivare och Överkalix

Såld
Skogsfastighet i Orrbyn

Virkesrik skogsfastighet. Gård med fantastiskt läge vid Inre Fällträsket.

Såld
Sunderbyn 9:5

Fin skogsfastighet med skog i alla åldrar i Sunderbyn, strax utanför Luleå.

Såld
Skogsfastighet i Överstbyn

Skogsfastighet med huvuddelen av skogsmarken samlad i ett skifte. Åker och strandmark mot Råneälven i byn Brändheden.

Såld
Skogsfastighet i Sangis

Bebyggd skogsfastighet med vackert gårdställe.

Såld
Skogsfastighet i Buddbyn

Totalt 37 hektar varav 32 hektar skogsmark.
Virkesförråd 3200 skogskubikmeter.

Såld
Skogsfastighet i Salmijärvi

Obebyggd skogsfastighet med tre skiften belägna mellan Junosuando och Masugnsbyn.

Såld
Skogsfastighet i Merasjärvi

Skogsfastighet med 265 hektar i ett skifte

 

 

Såld
Skogsfastighet i Harads

En skogsfastighet med jämn och bra åldersfördelning och många fina tallskogar.

Såld
Skogsfastighet i Sarvisvaara

Obebyggd skogsfastighet med två skogsskiften i byn Sarvisvaara.

Såld
Skogsfastigheter i Lansån

Två bebyggda skogsfastigheter som säljs tillsammans som ett objekt. Tomt med högt och fint läge mot sjön Orasjärvi.

Såld
Skogsfastigheter i Norrfjärden

Två obebyggda skogsfastigheter i Håkansön/Norrfjärden mellan Piteå och Luleå.

Såld
Skogsfastighet i Pello

Obebyggd skogsfastighet med fina ungskogar, belägen i Pello mellan
mellan Övertorneå och Pajala.

Såld
Sundom 11:13

Obebyggd skogsfastighet i Sundom, med möjlighet till såväl gallrings- som slutavverkningsåtgärder.

Såld
Skärgårds tomt i Bensbyn

Tomt i sydvästläge med egen strand mot Bergsviken. Bilväg fram till tomten.

Såld
Skogsfastighet i Sundsnäs

Skogsfastighet mot Råneälven med tre skogsskiften Lättåtkomliga skogsmarker med bra tillväxt.

Såld
Skogsfastighet i Böle

Totalt fyra skiften med bra och lättillgängliga skogsmarker, fyra kilometer norr om Råneå.

Såld
Skogsfastighet i Stråkanäs

Bra skogsmarker med i huvudsak gallringsskogar. Jakträtt i Stråkanäs VVO.

Såld
Skogsfastighet i Kangos

Ett skogsskifte med i huvudsak äldre tallskogar, mot Laionoälven.

Såld
Skogsfastighet i Unbyn

Två skogsskiften från fastigheten Unbyn 24:1.

 

Såld
Fritidshus med unikt läge mot havet - inga grannar.

Trundavan 2:50  bebyggd  med fritidshus, 1936 kvm tomt

Trundavan 2:51  obebyggd  tomt 1994 kvm

Såld
Skogsfastighet i Orjasjärvi

Obebyggd skogsfastighet bestående av fyra skogsskiften. Fastigheten säljs genom offentligt auktion enligt samäganderättslagen.

Såld
Skogsfastigheter i Jierijärvi

Två skogsfastigheter i byn Jierijärvi strax norr om Korpilombolo.

Såld
Skogsfastighet i Ale

Obebyggd skogsfastighet med växtliga skogar i tre skogsskiften. En hektar prima åkermark vid Ale kvarn medföljer.

Såld
Två skogsfastigheter i Högheden och en ö i Bänkerträsk

Tre mindre och obebyggda skogsfastigheter utbjuds till försäljning genom anbud/budgivning.

Såld
Skogsfastighet i Liikavaara

Obebyggd skogsfastighet med 105 hektar i ett skifte, såväl ungskogar som äldre tallskogar.

Såld
Skogsfastighet i Övre Vojakkala

Stor skogsfastighet med fina skogar vid Torneå älv samt ett skogskifte i Haparanda skärgård. I försäljningen ingår även två bostadstomter i byn.

Såld
Skogsfastighet i Överkalix

Fastighetens mark består till stor del av fina tallhedar med både ungs- och gallringsskogar. På fastigheten finns även två mindre åkertegar samt fina tomtplatser både för bostadshus i Överkalix och fritidshus mot sjön Tansjärv.

Såld
Skogsfastighet i Miekojärvi

Bebyggd skogsfastighet. Gård med högt och vacker läge mot sjön Miekojärvi. Lättåtkomliga skogar i direkt anslutning.

 

Såld
Skogsfastighet i Kangos

Obebyggd skogsfastighet med i huvudsak ungs- och gallringsskogar i tre

skogsskiften.

 

Såld
Skogsfastighet i Södra Harads

Skogsfastighet med gård och ekonomibyggnader med utsikt mot Luleälven. Virkesrik och vacker tallskog i direkt anslutning till gården.

Såld
Skogsfastighet i Sarvisvaara

Stor och välskött skogsfastighet mellan Gällivare och Överkalix. Skogsmarken ligger lättåtkomligt och genomkorsas av flera skogsbilvägar. Jakträtt och andel i Gällivare allmänning medföljer.

Såld
Skogsfastighet i Kitkiöjärvi
Stor skogsfastighet bestående av tre skogsskiften. Utöver skogsskiften medföljer två öar i sjön Kitkiöjärvi samt ett
gårdsskifte med åkermark.
Såld
Skogsfastighet i Lovikka

En stor skogsfastighet väster om Pajala.

 

Såld
Skogsfastighet i Hålberg

Bebyggd skogsfastighet. Virkesrika gallringsskogar samt gård med högt och vackert läge i byn. Andel i Arvidsjaurs Allmänning.

 

Såld
Skogsfastighet i Deppis

Obebyggd skogsfastighet med två lättåtkomliga skogsskiften. Många växtliga gallringsskogar samt tallskogar äldre än 90 år.

Såld
Skogsfastighet i Björkfors

Skogsfastighet med jämn åldersfördelning och skogar i alla åldersklasser.

 

Såld
Skogsfastigheter i Rasmyran

Två fastigheter varav en med bra och lättillgänglig skogsmark samt fin tomtmark för bostads- eller fritidshus. Brukad åkermark samt jakträtt medföljer.

Såld
Skogsfastigheter i Kuivakangas

Gården ligger i ett vackert jordbrukslandskap, med egen åkermark till odling eller bete. Virkesrika skogsskiften i byn.

Såld
Skogsfastighet i Jierijärvi

Välskötta skogar med merparten av skogen i två skiften.

Såld
Skogsfastighet i Svartbjörsbyn

På fastigheten finns obebyggd tomtmark centralt belägen i Svartbjörsbyn. Jakträtt i Svartbjörsbyns jaktområde medföljer

Såld
Moskosels Camping

Fastigheten säljs i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling

Såld
Skogsfastighet i Överkalix

Skogsfastighet med bra skogsmarker, fina tallhedar på åretruntmarker. Fastigheten ingår i Hedens jaktområde.

Såld
Två skogsfastigheter vid Torneå- och Tärendö älvar

Fastigheterna kan köpas var för sig eller tillsammans.

Såld
Industrifastighet i Vitån

Taxeringsuppgifter 2017

Fastigheten är klassad som Industrienhet, lager (typkod 432)

Taxeringsvärde totalt: 374 000 SEK varav:

 

Såld
Två Skogsfastigheter i Mjöfjärden

Två skogsskiften mot havet i Sörnäsudden samt skifte med åkermark i byn

 

Såld
Skogsfastighet i Mårdsel

En skogsfastighet med fina tallhedar mot Råneälven.

Såld
Skogsfastighet i Sunderbyn

Skogsfastighet med två skogsskiften i Sunderbyns skifteslag.

 

Såld
Skogsfastighet i Ryssbält

Fin skogsfastighet med tre skogsskiften.

Såld
Skogsfastighet i Alvik

 

Totalt 48 hektar varav 41 hektar skogsmark, Virkesförråd 3200 skogskubikmeter

 

Såld
Skogsfastighet i Bredträskheden

Arealuppgifter

Liten skogsfastighet med ett timrat fritidshus.

Såld
Skogsfastighet i Granån

Fina tallhedar på skiftet nära byn.

 

 

 

Såld
Skogsfastighet i Hortlax

Skogsfastighet i ett skifte med i huvudsak växtliga ungskogar.

Såld
Skogsfastighet i Övermorjärv

5,5 hektar skogsmark

 

Såld
Skogsfastighet på Trundön

56 hektar totalt

43 hektar skogsmark

5700 skogskubikmeter

 

Såld
Skogsfastighet i Överkalix

310 hektar totalt

160 hektar produktiv skogsmark

 

12 900 skogskubikmeter

 

Såld
Skogsfastighet i Böle

Produktiv skogsmark     37 hektar

Impediment och övrig mark   12 hektar

Såld
Skogsfastighet i Ängesträsk

Arealuppgifter

13 hektar totalt

2,5 hektar åkermark i två områden

10 hektar skogsmark med 800 skogskubikmeter

Såld
Skogsfastighet i Buddbyn

Arealuppgifter

72 hektar produktiv skogsmark

5 hektar brukad åkermark

5 500 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Jokkmokk

106 hektar skogsmark
9 000 skogskubikmeter varav huvuddelen bedöms vara äldre än 90 år

Såld
Skogsfastighet i Vuollerim

33 hektar skogsmark
4 000 skogskubikmeter virkesförråd varav huvuddelen bedömts vara äldre än 90 år

Såld
Skogsfastighet i Krokfors / Harads

179 hektar totalt

149 hektar skogsmark 2800 skogskubikmeter

Såld
Skogsfastighet i Sarvisvaara

109 hektar totalt

80 hektar skogsmark

5 200 skogskubikmeter virkesförråd

 

Såld
Skogsfastighet i Tjappsåive

Areal- och skogsuppgifter

49 hektar totalt

38 hektar skogsmark

1500 skogskubikmeter virkesförråd

 

Såld
Skogsfastighet i Vallen

10 hektar totalt, hela arealen är klassad som skogsmark

1 660 skogskubikmeter

 

Budgivning pågår högsta budet är förnärvarande 600 000 kr.

 

Såld
Skogsfastighet i Prästholm

87 hektar totalt

53 hektar skogsmark

34 hektar impediment

4 600 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Stora Lappträsk 1:4

 Stor och virkesrik skogsfastighet med en vackert belägen gård på en udde i sjön Stora Lappträsket.

 

Såld
Skogsfastighet i Sörbyn

Skogsfastighet med flera fina äldre tallskogar.

Såld
Skogsfastighet i Yrttivaara

Fin skogsfastighet vid Lina älv med tre skogsskiften.

Såld
Skogsfastighet i Harads

Skogsfastighet med 185 hektar i ett skogsskifte.

 

Såld
Hästgård i Harads

En fin hästgård med modern stallbyggnad med tre boxar, hagar och allting som krävs för en mindre hästverksamhet.

Såld
Skogsfastighet i Alvik

Skogsfastighet med jämn åldersfördelning, både gallrings- och slutavverkningsskog.

Såld
Skogsfastigheter i Råneå

Två obebyggda skogsfastigheter belägna strax norr om Råneå.

Såld
Stor skogsfastighet i Övermorjärv

Stor skogsfastighet vid Kalixälven. Välskötta och virkesrika skogar.

 

Såld
Skogsfastighet i Överstbyn

33 hektar produktiv skogsmark
2 100 skogskubikmeter virkesförråd varav 1 500 bedöms vara äldre än 90 år.

 

Såld
Skogsfastighet i Stenträsk

77 hektar  produktiv skogsmark

53 hektar  impediment och övrig mark

7 hektar  vatten, del av Ovansjö

Såld
Skogsfastigheter i Mattisudden

Två skogsfastigheter som tillsammans bildar ett stort sammanhängande skogsområde i Mattisudden.

Såld
Skogsskifte i Teurajärvi

Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15

Såld
Skogsfastighet i Purkijaur

76 hektar produktiv skogsmark

6 500 skogskubikmeter virkesförråd

 

Såld
Skogsfastighet i Kukkola

91 hektar produktiv skogsmark 5900 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Svartbjörsbyn

33 hektar produktiv skogsmark

4 200 skogskubikmeter virkesförråd varav 3700 bedöms vara äldre

än 90 år.

 

Såld
Skogsfastighet i Ängesträsk

Skogsfastighet i ett skifte med fina gallrings- och ungskogar.

Skiftet ligger lätt åtkomligt från skogsbilvägar.

 

Såld
Skogsfastighet i Övre Tväråsel

Areal och skogsuppgifter

46 hektar skogsmark
4 500 skogskubikmeter virkesförråd i huvudsak tallskog.

 

Såld
Stor skogsegendom i Kåbdalis

Areal och skogsuppgifter
698 hektar produktiv skogsmark
60 000 skogskubikmeter virkesförråd
varav huvuddelen bedöms vara äldre än 90 år

Såld
Två skogsfastigheter i Vajmat

Areal och skogsuppgifter
Vajmat 1:3: 266 hektar produktiv skogsmark
22 200 skogskubikmeter virkesförråd
Vajmat 3:2: 257 hektar produktiv skogsmark
23 700 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Stor skogsfastighet i Luvos

Areal och skogsuppgifter
514 hektar produktiv skogsmark
36 500 skogskubikmeter virkesförråd
varav 23 000 bedöms vara äldre än 90 år

Såld
Skogsfastighet i Kåskats

145 hektar produktiv skogsmark
11 900 skogskubikmeter virkesförråd
varav 4 600 bedöms vara äldre än 90 år

Såld
Skogsfastighet i Vuollerim
Såld
Gemensamt prospekt för 6 skogsfastigheter i Jokkmokk

1938 hektar produktiv skogsmark
157 600 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Kallön

135 hektar skogsmark
4 200 skogskubikmeter i huvudsak tallskogar

Såld
Fina tallskogar i Juoksengi

43 hektar produktiv skogsmark
5800 skogskubikmeter,
huvuddelen över 90 år.

Såld
Skogsfastigheter i Sundom

Totalt 63 hektar produktiv skogsmark
4 300 skogskubikmeter

Såld
Skogsfastigheter i Bredåker

Totalt 19 hektar produktiv skogsmark.

Såld
Skogsfastighet i Övermorjärv

36 hektar produktiv skogsmark
2 100 skogskubikmeter

Såld
Skogsfastighet i Nuksujärvi

100 hektar produktiv skogsmark
6080 skogskubikmeter virkesförråd varav 2100 bedöms vara äldre än 90 å

Såld
Skogsfastighet i Sörbyn

34 hektar skogsmark
1 650 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Sundom

25 hektar produktiv skogsmark
1 300 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Rutvik

Gård med bostadshus och ekonomibyggnader.
14 hektar produktiv skogsmark
2 200 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Skogsfastighet i Sunderbyn

6 hektar produktiv skogsmark

Såld juli 2013