Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Fastigheter
lovikka hemsidebild
Två skogsfastigheter vid Torneå- och Tärendö älvar
Skogrika fastigheter med två egna sjöar.
Läs mer
hemsidebild
Industrifastighet i Vitån
Industrifastighet bebyggd med två stora förrådsbyggnader. OBS förhandling/budgivning pågår.
Läs mer
Alvik hemsidebild
Skogsfastighet i Alvik
Skogsfastighet belägen vid Inre Bjursträsk
Läs mer
Såld
Mjöfjärdenhemsidebild
Två Skogsfastigheter i Mjöfjärden

Två skogsskiften mot havet i Sörnäsudden samt skifte med åkermark i byn

 

Såld
Mårdsel hemsidebild
Skogsfastighet i Mårdsel

En skogsfastighet med fina tallhedar mot Råneälven.

Såld
Hemsidebild Sunderbyn
Skogsfastighet i Sunderbyn

Skogsfastighet med två skogsskiften i Sunderbyns skifteslag.

 

Såld
ryssbält hemsidebild
Skogsfastighet i Ryssbält

Fin skogsfastighet med tre skogsskiften.

Såld
Hemsidebild Solberg
Skogsfastighet i Bredträskheden

Arealuppgifter

Liten skogsfastighet med ett timrat fritidshus.

Såld
Hemsidebild Granån
Skogsfastighet i Granån

Fina tallhedar på skiftet nära byn.

 

 

 

Såld
hortlax hemsidebild 22
Skogsfastighet i Hortlax

Skogsfastighet i ett skifte med i huvudsak växtliga ungskogar.

Såld
Övermorjärv hemsidebild
Skogsfastighet i Övermorjärv

5,5 hektar skogsmark

 

Såld
Hemside bild Trundavan
Skogsfastighet på Trundön

56 hektar totalt

43 hektar skogsmark

5700 skogskubikmeter

 

Såld
Alsån gården1 Hemsidebild
Skogsfastighet i Överkalix

310 hektar totalt

160 hektar produktiv skogsmark

 

12 900 skogskubikmeter

 

Såld
hemsidebild 2
Skogsfastighet i Böle

Produktiv skogsmark     37 hektar

Impediment och övrig mark   12 hektar

Såld
Hemsidebild ängesträsk
Skogsfastighet i Ängesträsk

Arealuppgifter

13 hektar totalt

2,5 hektar åkermark i två områden

10 hektar skogsmark med 800 skogskubikmeter

Såld
buddbyn5-hemsidebild
Skogsfastighet i Buddbyn

Arealuppgifter

72 hektar produktiv skogsmark

5 hektar brukad åkermark

5 500 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
hemsidebild2-stromnas
Skogsfastighet i Jokkmokk

106 hektar skogsmark
9 000 skogskubikmeter varav huvuddelen bedöms vara äldre än 90 år

Såld
hemsidebild
Skogsfastighet i Vuollerim

33 hektar skogsmark
4 000 skogskubikmeter virkesförråd varav huvuddelen bedömts vara äldre än 90 år

Såld
hemsidebild
Skogsfastighet i Krokfors / Harads

179 hektar totalt

149 hektar skogsmark 2800 skogskubikmeter

Såld
hemsidebild
Skogsfastighet i Sarvisvaara

109 hektar totalt

80 hektar skogsmark

5 200 skogskubikmeter virkesförråd

 

Såld
Hemsidebild Tjappsåive
Skogsfastighet i Tjappsåive

Areal- och skogsuppgifter

49 hektar totalt

38 hektar skogsmark

1500 skogskubikmeter virkesförråd

 

Såld
Vallen hemside bild 6
Skogsfastighet i Vallen

10 hektar totalt, hela arealen är klassad som skogsmark

1 660 skogskubikmeter

 

Budgivning pågår högsta budet är förnärvarande 600 000 kr.

 

Såld
Hemsidebild Gammelskog
Skogsfastighet i Prästholm

87 hektar totalt

53 hektar skogsmark

34 hektar impediment

4 600 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Hemsidebild Stora lappträsk
Stora Lappträsk 1:4

 Stor och virkesrik skogsfastighet med en vackert belägen gård på en udde i sjön Stora Lappträsket.

 

Såld
Hemsidebild Maklarlabbet
Skogsfastighet i Sörbyn

Skogsfastighet med flera fina äldre tallskogar.

Såld
Hemsidebild Yrttivaara1
Skogsfastighet i Yrttivaara

Fin skogsfastighet vid Lina älv med tre skogsskiften.

Såld
Hemsidebild sjöbild
Skogsfastighet i Harads

Skogsfastighet med 185 hektar i ett skogsskifte.

 

Såld
hemside bild hästar
Hästgård i Harads

En fin hästgård med modern stallbyggnad med tre boxar, hagar och allting som krävs för en mindre hästverksamhet.

Såld
Hemsidebild alvik1
Skogsfastighet i Alvik

Skogsfastighet med jämn åldersfördelning, både gallrings- och slutavverkningsskog.

Såld
hemsidebild4 Råneå
Skogsfastigheter i Råneå

Två obebyggda skogsfastigheter belägna strax norr om Råneå.

Såld
hemside bild övermorjärv
Stor skogsfastighet i Övermorjärv

Stor skogsfastighet vid Kalixälven. Välskötta och virkesrika skogar.

 

Såld
Hemsidebild Överstbyn
Skogsfastighet i Överstbyn

33 hektar produktiv skogsmark
2 100 skogskubikmeter virkesförråd varav 1 500 bedöms vara äldre än 90 år.

 

Såld
Hemside bild Stenträsk
Skogsfastighet i Stenträsk

77 hektar  produktiv skogsmark

53 hektar  impediment och övrig mark

7 hektar  vatten, del av Ovansjö

Såld
Hemsidan Mattisudden
Skogsfastigheter i Mattisudden

Två skogsfastigheter som tillsammans bildar ett stort sammanhängande skogsområde i Mattisudden.

Såld
Teurajärvi hemsidebild
Skogsskifte i Teurajärvi

Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15

Såld
Hemsidebild
Skogsfastighet i Purkijaur

76 hektar produktiv skogsmark

6 500 skogskubikmeter virkesförråd

 

Såld
Kukkola hemsidebild2
Skogsfastighet i Kukkola

91 hektar produktiv skogsmark 5900 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Svartbj hemsidan
Skogsfastighet i Svartbjörsbyn

33 hektar produktiv skogsmark

4 200 skogskubikmeter virkesförråd varav 3700 bedöms vara äldre

än 90 år.

 

Såld
Ängesträsk
Skogsfastighet i Ängesträsk

Skogsfastighet i ett skifte med fina gallrings- och ungskogar.

Skiftet ligger lätt åtkomligt från skogsbilvägar.

 

Såld
Hemsidebild
Skogsfastighet i Övre Tväråsel

Areal och skogsuppgifter

46 hektar skogsmark
4 500 skogskubikmeter virkesförråd i huvudsak tallskog.

 

Såld
kåbdalis hemsida
Stor skogsegendom i Kåbdalis

Areal och skogsuppgifter
698 hektar produktiv skogsmark
60 000 skogskubikmeter virkesförråd
varav huvuddelen bedöms vara äldre än 90 år

Såld
Vajmat
Två skogsfastigheter i Vajmat

Areal och skogsuppgifter
Vajmat 1:3: 266 hektar produktiv skogsmark
22 200 skogskubikmeter virkesförråd
Vajmat 3:2: 257 hektar produktiv skogsmark
23 700 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
luvos
Stor skogsfastighet i Luvos

Areal och skogsuppgifter
514 hektar produktiv skogsmark
36 500 skogskubikmeter virkesförråd
varav 23 000 bedöms vara äldre än 90 år

Såld
Kåskats
Skogsfastighet i Kåskats

145 hektar produktiv skogsmark
11 900 skogskubikmeter virkesförråd
varav 4 600 bedöms vara äldre än 90 år

Såld
vuollerim
Skogsfastighet i Vuollerim
Såld
kåbdalis hemsida
Gemensamt prospekt för 6 skogsfastigheter i Jokkmokk

1938 hektar produktiv skogsmark
157 600 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
Hemsidebild 2 Kallön
Skogsfastighet i Kallön

135 hektar skogsmark
4 200 skogskubikmeter i huvudsak tallskogar

Såld
9
Fina tallskogar i Juoksengi

43 hektar produktiv skogsmark
5800 skogskubikmeter,
huvuddelen över 90 år.

Såld
Sundom
Skogsfastigheter i Sundom

Totalt 63 hektar produktiv skogsmark
4 300 skogskubikmeter

Såld
Bredåker
Skogsfastigheter i Bredåker

Totalt 19 hektar produktiv skogsmark.

Såld
övermorjärv hemsidan
Skogsfastighet i Övermorjärv

36 hektar produktiv skogsmark
2 100 skogskubikmeter

Såld
bild_6
Skogsfastighet i Nuksujärvi

100 hektar produktiv skogsmark
6080 skogskubikmeter virkesförråd varav 2100 bedöms vara äldre än 90 å

Såld
bild_3
Skogsfastighet i Sörbyn

34 hektar skogsmark
1 650 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
bild_2
Skogsfastighet i Sundom

25 hektar produktiv skogsmark
1 300 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
rutvik1
Skogsfastighet i Rutvik

Gård med bostadshus och ekonomibyggnader.
14 hektar produktiv skogsmark
2 200 skogskubikmeter virkesförråd

Såld
bild_5
Skogsfastighet i Sunderbyn

6 hektar produktiv skogsmark

Såld juli 2013