Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Skogsfastigheter i Jierijärvi
Två skogsfastigheter i byn Jierijärvi strax norr om Korpilombolo.

OBS Anbudsförfarandet är avslutad och försäljning pågår.

Försäljningsobjekt
Skifte med gård (skifte nr 1) kommer att avstyckas från Jierijärvi 2:7 och medföljer därför ej i försäljningen. Försäljningsobjektet benämns härefter fastigheten.

 

Beskrivning av skogsmarken

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan som upprättats av LRF Konsult 2019. Virkesförrådet uppgår enligt planen till totalt 5800 m3sk varav huvuddelen eller 3 400 m3sk bedöms vara äldre än 90 år. Planen har tillväxtuppräknats t.o.m. 2020.

Två skogsskiften vid Jierivaara.
Här finns fastighetens bästa och värdefullaste skog med grov och fin tallskog, Skiftet är beläget nära skogsbilväg.

”Alapääskiftet”, stora skiftet nära byn.
Skogarna på detta skifte består i huvudsak av gallringsskogar med såväl gallringsbehov samt viss slutavverkningsmöjlighet. Det finns en skogsväg som leder fram till skiftet.

Om ni har problem att öppna pdf-filerna, prova gärna med en annan webbläsare eller ladda först ner filen. Det har visat sig att Internet Explorer i vissa fall har problem att öppna dem.
Anmäl mitt intresse för framtida fastigheter
Jierijärvi 2:7 och 3:23
Areal- och skogsuppgifter:
Två skogsfastigheter i byn Jierijärvi strax norr om Korpilombolo.
Anbudsdatum:
2020-08-17
Fastighetsmäklare
Namn:
Peter Öqvist
Telefon:
070-26 92 444