Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Skogsfastighet mot Råneälven
Ett större skogsområde strax utanför Råneå utbjuds till försäljning.

Markområden om totalt 190 hektar varav 155 hektar skogsmark, beläget strax utanför Råneå utbjudes till försäljning genom anbud/budgivning. Områdena kommer efter försäljningen att bilda egen fastighet genom avstyckning alternativt fastighetsregleras till annan fastighet i närområdet. Marken ligger lätt åtkomlig från dels landsväg 687 mot Södra Prästholm, dels från egen skogsväg.

Budgivning pågår
Högsta budet är förnärvarande: 2 200 000 kr

Om ni har problem att öppna pdf-filerna, prova gärna med en annan webbläsare eller ladda först ner filen. Det har visat sig att Internet Explorer i vissa fall har problem att öppna dem.
Anmäl mitt intresse för framtida fastigheter
Del av Råneå 20:72
Areal- och skogsuppgifter:
Totalt 190 hektar varav 155 hektar skogsmark 9 000 skogskubikmeter
Begärt pris:
2.200.000 kr
Fastighetsmäklare
Namn:
Peter Öqvist
Telefon:
070-26 92 444