Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Skogsfastighet i Posjärv
Skogsfastighet med tre skogsskiften belägna i Posjärv 17 km nordost om Överkalix.

Beskrivning av mark

Uppgifter om skogstillståndet som presenteras har hämtats från en skogsbruksplan upprättad av Töre Skogstjänst mars 2019. Virkesvolymen har uppräknats med tillväxt.

Skifte nr 1:

Skogen består i huvudsak av gallringsskogar. Avdelning nr 5 är en äldre tallskog.

Skifte nr 2, ”Stora skiftet”:

På detta skifte finns huvuddelen av skogsmarken. Skiftet sträcker sig mellan sjöarna Posjärv och Raitajärvi. Här finns fastighetens mest värdefulla skogar med många fina äldre tallskogar. Skiftet kan nås genom flera enkla skogsvägar.

Skifte nr 3:

Ett ”låglänt” skifte med i huvudsak myrmark och en mindre del skogsmark.

Sammanfattning:

Den produktiva skogsmarksarealen har i skogsbruksplanen uppmätts till totalt 109 hektar. Virkesförrådet har uppskattas till totalt 9 100 skogskubikmeter varav 3900 bedöms vara äldre än 90 år. Observera att normal naturvårdshänsyn i samband med avverkningar kan innebära att kantzoner, fågelträd m.m. måste kvarlämnas. I skogsbeskrivningen har inte hänsyn tagits till detta.

Om ni har problem att öppna pdf-filerna, prova gärna med en annan webbläsare eller ladda först ner filen. Det har visat sig att Internet Explorer i vissa fall har problem att öppna dem.
Anmäl mitt intresse för framtida fastigheter
Posjärv 3:3
Areal- och skogsuppgifter:
Totalt 150 hektar varav 109 hektar skogsmark Virkesförråd 9 100 skogskubikmeter varav 3900 bedömts vara äldre än 90 år.
Begärt pris:
2.200.000 kr
Fastighetsmäklare
Namn:
Peter Öqvist
Telefon:
0920 - 22 10 44