Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Skogsfastighet i Kangos
Skogsfastighet med i huvudsak ungs- och gallringsskogar i tre skogsskiften

Obebyggd skogsfastighet med i huvudsak ungs- och gallringsskogar i tre

skogsskiften.

 

Om ni har problem att öppna pdf-filerna, prova gärna med en annan webbläsare eller ladda först ner filen. Det har visat sig att Internet Explorer i vissa fall har problem att öppna dem.
Anmäl mitt intresse för framtida fastigheter
Kangos 2:8
Areal- och skogsuppgifter:

Obebyggd skogsfastighet med i huvudsak ungs- och gallringsskogar i tre

skogsskiften.  
Fastighetsmäklare
Namn:
Peter Öqvist
Telefon:
0920 - 22 10 44