Fastigheter

Här kan du se alla våra fastigheter till salu
Skogsfastighet i Bredåker
Skogsfastighet med gård i vackert läge med utsikt mot Luleälven.

Fastigheten består i huvudsak av tre skiften, varav
två skogsskiften samt ett skifte med gården och omkringliggande
åkermark. Bägge skogsskiftena ligger mycket lättillgängliga och
genomkorsas av flera vägar bl.a. väg 97. Skogarna består i
huvudsak tallskogar på sand- och grussediment, med bra bärighet
under alla årstider.

Uppdateringar/justeringar i prospektet
19/12 Ny information angående kostnader för fastighetsbildning vid eventuell uppdelning, uppgift om ny lagfaren ägare
16/12 Prospektet har omarbetats och möjlighet att lägga bud på Skogen respektive Gården med omkringliggande åkermark har införts. Energideklaration har infogats.
6/12. Ny sida med karta som visar gräns mot Friskrote 1:1 (OBS endast översiktskarta ej exakt)
5/12. Området med nyttjanderätt har justerats/utökats med ca 0,1 hektar, skogskartan och skogsbruksplanen har uppdaterats.
Energideklarationen är klar och kan nu laddas hem från denna sida.

Visning av bostadshus kan ske efter överenskommelse med mäklaren.

Högsta anbud förnärvarande:
Alternativ 1 ”Hela fastigheten”: 1 810 000 SEK
Alternativ 2 ”Skogsmarken” ,   1 525 000 SEK
Alternativ 3 ”Gården”:                  400 000 SEK (finns även ett dolt bud)

 

Om ni har problem att öppna pdf-filerna, prova gärna med en annan webbläsare eller ladda först ner filen. Det har visat sig att Internet Explorer i vissa fall har problem att öppna dem.
Anmäl mitt intresse för framtida fastigheter
Bredåker 3:34
Areal- och skogsuppgifter:
52 hektar totalt varav 47 hektar skogsmark. Virkesförråd 6000 skogskubikmeter.
Begärt pris:
3.300.000 kr
Visning:
2022-12-06 17:00
Fastighetsmäklare
Namn:
Peter Öqvist
Telefon:
0920 - 22 10 44